black umbrellas - onafhankelijk onderzoek satanisch ritueel kindermisbruik

 INDEPENDENT INVESTIGATION

bLACK UMBRELLA'S DEN HAAG
0 +
CHILDREN MISSING WORLDWIDE EACH YEAR

BLACK UMBRELLAS

NOT BE SILENCED

Ja, Satanisch Ritueel kindermisbruik is een échte kwestie, begint nu ook de NOS te zien maar een onafhankelijk onderzoek werd geblokkeerd door Grapperhaus. Het leidt tot enorm veel wantrouwen bij de slachtoffers.

De Black Umbrellas eisen een onafhankelijk onderzoek naar Satanisch ritueel kindermisbruik. Grapperhaus ging heel creatief om met het woord “onafhankelijk”. Hij wilde zijn eigen invloed niet opgeven en stond daarmee een onderzoek in de weg dat recht doet aan het leed van de misbruikslachtoffers. 

Geen geweld

De Black Umbrella's zijn tegen het gebruik van geweld.

Respect

Respectvol omgaan met elkaar werkt twee kanten in.

Persoonlijke titel

De Black Umbrella's staan ieder op persoonlijke titel.

WIJ EISEN EEN ONAFHANKELIJK ONDERZOEK NAAR SATANISCH RITUEEL MISBRUIK

Leden van de Black Umbrella’s staan op persoonlijke titel en zijn tegen geweld

Geen interviews

De Black Umbrella's geven geen intervieuws. Alle informatie kunt U op deze site terugvinden.

Onafhankelijk

Wij zijn niet verbonden met andere partijen.

Glasscherven en duistere rituelen

In 2020 startte Argos een onderzoek onder slachtoffers van georganiseerd seksueel misbruik. Meer dan tweehonderd mensen deelden hun verhaal via een online vragenlijst, die met behulp van verschillende experts werd opgesteld. Deelnemers spraken openhartig over misbruik op sportclubs en internaten, over loverboys en sekten. Een deel van die verhalen leidde al tot een reeks ▾uitzendingen. Bij een ander deel hadden zij aanvankelijk de neiging de verklaringen aan de kant te schuiven. Te controversieel, te ongeloofwaardig. 

BLACK UMBRELLAS

commissie Hendriks

De Black Umbrellas zijn tegen geweld en iedereen staat op persoonlijke titel

not be silent - black umbrellas

De Black Umbrellas zijn op meerdere demonstraties aanwezig geweest. Denk hierbij aan o.a Amsterdam en Den Haag. Deze dagen waren vredig verlopen zonder al te veel calamiteiten. Er komt steeds meer bredere steun vanuit het publiek maar ook de politie ziet dat de Black Umbrellas niet uit zijn op geweld maar juist het tegendeel. Wij bedanken ook iedereen die ons tijdens de demo’s steunt en is een hele goede motivator om hiermee door te gaan.

De Media en evenwaardigheid

Media doet aan polarisatie

De Black Umbrellas doen NIET aan interviews. Een duidelijke reden hiervoor is dat de mainstream media duidelijk heeft laten zien dat zij meewerken aan polarisatie. Iemand die onderzoek doet, kritische vragen stelt en met feiten aangeeft dat er iets niet klopt, wordt vaak weggezet als een Wappie. Nooit eerder werd de bevolking zodanig gepolariseerd dan dat nu het geval is. Zouden we kunnen stellen dat een Wappie een weldenkend mens is die zich oprecht zorgen maakt over wat zich er op dit moment in de wereld afspeelt? Deze omschrijving zou veel beter passen.

Het zou niet mogen uitmaken wat iemand voelt, denkt of zegt. Zolang je de ander geen pijn doet is er niets aan de hand. Duidelijk is dat niet alleen de overheid maar zeer zeker ook de media niet weet wat evenwaardigheid wil zeggen. Evenwaardigheid wil zeggen dat niemand minder of meer is dan de andere.

Is de media onafhankelijk?

mainstream media polariseert

Krijgen we tegenwoordig nog alle informatie via de media die het noodzakelijk maakt dat mensen zich een goede voorstelling kunnen maken over bepaalde situaties? In het verleden was er veel meer onafhankelijke media. Denk hierbij aan bijvoorbeeld DPG media en Mediahuis die nu bijna alle kranten en tijdschriften beheert en ook nog gedeeltelijk gefinancierd wordt met overheidsgeld vanuit Brussel.

En wat dachten we van de RTL groep waarbij Bertelsmann de grootste aandeelhouder is? Daarbij is de laatst genoemde ook nog lid van het WEF.
Verdiep je ook eens in Reuters en de Factcheckers, doe je eigen onderzoek.
“It will blow your mind”.

Een ding is zeker en dat is dat er zeer weinig geschreven wordt over de toeslagenaffaire, de 1675 verdwenen kinderen en wat te denken van alle kinderen die nu verdwenen zijn uit de asielzoekerscentrums? Laat een ding duidelijk zijn, de overheid heeft er geen haast mee om dit snel op te lossen. Wanneer we weten dat minister van Justitie het pedofiele handboek geen groot bezwaar vond, er geen of weinig moeite wordt gestoken met een onafhankelijk onderzoek naar Satanisch ritueel misbruik van minderjarige kinderen, dan is dit echt een punt waar we ons oprecht zorgen over mogen maken.

Politie Den Haag

De Black Umbrellas zijn geweldloos en gaan de politie niet tegenwerken. De politie is het verlengstuk van onze overheid en de agenten doen niets meer dan het uitvoeren van hun taak. De Politie in Den Haag en Amsterdam waren zeer vriendelijk en meegaand. Zolang er een relatie is op basis van wederzijds respect gaan de Black Umbrella’s de politie nooit tegenwerken. De meeste agenten zijn respectvol en zijn ook vader of opa. Het is hun taak om zich meer te gaan verdiepen in wat er zich nu echt afspeelt binnen de overheid en bij de top van Justitie. Satanische netwerken bestaan al heel lang waarbij niet alleen kinderen worden misbruikt maar ook sprake zou zijn van chantage tot op het hoogste niveau binnen o.a. het overheidsorgaan en dat is een probleem wat zich op wereldniveau zou afspelen.

Denk hierbij eens aan de zaak Dutroux waarbij alle getuigen zijn ‘vermoord’en de media in België hierover volgens zeggen niets of weinig meer mag publiceren. In 1996 liepen 300.000 mensen mee met de witte mars. Ook dit was niet zonder reden. De onderzoeken rammelde aan alle kanten en ook hier werd verder geen onderzoek gedaan naar het satanisch ritueel netwerk waar sprake van was. Helaas kunnen de ‘dode getuigen ‘het niet meer navertellen. Dat er toen zoveel mensen meeliepen had ook te maken dat er meer onafhankelijke media was. Nu de dag is dit bijna ondenkbaar.

Het vreemde is dat we hier spreken over feiten en dat de politie met de aangifte van Joost Knevel verder geen aanleiding zag tot verder onderzoek. en de Burgemeester alles afdeed als onzin. Wat heeft Nederland te verbergen? Om deze reden is een onafhankelijk onderzoek naar Satanisch ritueel misbruik zo belangrijk. De slachtoffers hebben hier recht op ! Jammer is dat ook de media hier karaktermoord pleegde op alle personen die hier onderzoek naar deden ende media zelf geen of weinig serieus onderzoek hadden gedaan. Wanneer je echt onderzoek doet, dan weet je dat het bestaan van deze netwerken geen fabeltje is.