black umbrellas - onafhankelijk onderzoek satanisch ritueel kindermisbruik

COMMISSIE HENDRIKS

ONDERZOEK IS ONAFHANKELIJK?

COMMISSIE HENDRIKS

In april 2021 is er een officieel onderzoek gestart naar Satanisch Ritueel kindermisbruik in Nederland. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ‘de Commissie Hendriks’ en wordt naar verwachting half december ’22 afgerond. Slachtoffers en behandelaren hebben echter meerdere brandbrieven geschreven waarin fundamentele bezwaren over de oprichting en uitvoering van deze commissie worden geuit en onderbouwd. Deze brandbrieven zijn niet meegenomen in de verdere uitvoering en structurering van het onderzoek, waarmee de betrouwbaarheid en doelgerichtheid van dit onderzoek zeer discutabel is geworden. Ook is de veiligheid van slachtoffers en andere kinderen in Nederland in het geding, nu en in de toekomst.

commissie Hendriks

MOTIE VERWORPEN

De motie was ingediend door Gideon van Meijeren van het Forum voor Democratie. Minister Grapperhaus vindt zelf dat de commissie onafhankelijk genoeg is, terwijl slachtoffers aangeven dat dit daadwerkelijk niet het geval is. Nu is het belangrijk om even je politieke voorkeur los te laten. Waar het in de kern omgaat is dat wanneer dit soort zaken spelen dan wil iedereen dit toch opgelost hebben? iedereen wil toch antwoorden op de meest vreselijke aantijgingen? Juist helemaal wanneer het over hooggeplaatste ambtenaren bij Justitie gaat die zelf ook verdacht zijn in deze zaak of vindt jij van niet? Juist een commissie die onafhankelijk is zal een eerlijke uitkomst bieden en dat zouden politici als geen ander moeten weten. Nu is het alsof de slager zijn eigen vlees keurt. Het meest vreemde is dat blijkbaar de meeste partijen een echt onafhankelijk onderzoek blijkbaar niet belangrijk vinden. Heel vreemd zou je zeggen toch? En wanneer het toch onzin is zoals Christiaan van der Kamp al had aangegeven, dan is de uitkomst van deze motie toch wel heel vreemd.

 

commissie hendriks - black umbrellas

ANDERE KRANT

ONDERZOEK COMMISSIE HENDRIKS

Misbruikslachtoffers hebben geen vertrouwen in onderzoek Commissie Hendriks. In april 2021 stelde toenmalige minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus een ‘onafhankelijke’ commissie aan om onderzoek te doen naar “georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen”, onder voorzitterschap van professor dr. Jan Hendriks. Maar hoe onafhankelijk is deze commissie werkelijk? Podcaster Ferdinand van der Neut, uitgever van het tijdschrift Lumens, die met een team al langere tijd onderzoek doet naar ritueel misbruik in Nederland, stelt onomwonden dat de Commissie Hendriks “niet onafhankelijk” is. Hij staat hierin niet alleen. Ook het Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld (TGG) en een groep behandelaars van de GGZ trekken deze conclusie. Zij hebben herhaaldelijk bij de politiek in Den Haag aangegeven dat ze een andere commissie willen. Meer weten?

HEEFT JUSTITIE IETS TE VERBERGEN?

Deze onderzoekscommissie is niet onafhankelijk. Dit onderzoek vindt plaats binnen justitie terwijl heel veel van die slachtoffers juist in hun beschuldigingen aangeven dat er ook hooggeplaatste ambtenaren van dat ministerie van Justitie bij betrokken zijn. Het is krankzinnig dat dan in een onderzoek naar vermeend misbruik onder meer binnen de ambtelijke top van het ministerie van Justitie, dat dat onderzocht wordt dóór het ministerie van Justitie. De slachtoffers kunnen niet vrijuit spreken binnen deze commissie. Door in eerste instantie een onderzoek te weigeren en in tweede instantie de regie te nemen over de onderzoekscommissie, speelde de demissionair minister van Justitie een dubieuze rol. 

Een andere motie, om het Pedophile Handbook met tips hoe je pedofilie kunt bedrijven zonder betrapt te worden te verbieden, die unaniem is aangenomen door de kamer, heeft desondanks nog steeds niet tot een verbod geleid. Dit terwijl dergelijke praktijken ernstige misdrijven tegen kinderen betreffen. Je kan je wel eens de vraag stellen:”wat heeft justitie te verbergen”? In de zaak Dutroux zagen we een scenario voorbijkomen wat sterke overeenkomsten laat zien met wat hier nu speelt. Er zijn zelfs verschillende boeken over geschreven en ook daar zou spraken zijn geweest dat rechters zelf verdacht waren in de zaak Dutroux. Was dat de reden dat alle getuigen later op raadselachtige wijze waren overleden?

Robert van de Luitgaarden

Op 7 december 2022 heeft Robert van de Luitgaarden een open brief naar de Commissie Hendriks gestuurd. De veel bekritiseerde Commissie Hendriks brengt in december 2022 het langverwachte rapport uit inzake “Georganiseerd Sadistisch Misbruik van Minderjarigen.” De Commissie Samson heeft Robert van de Luitgaarden eerder erkend als slachtoffer van seksueel misbruik. In de video leest Robert van de Luitgaarden zijn “open brief” voor, ter ondersteuning/illustratie toont hij historische documenten waaruit blijkt dat de commissie Hulsenbek onder supervisie stond van topambtenaren die later zelf verdacht werden van georganiseerd misbruik van minderjarige kinderen.

COMMON SENSE TV

Van Meijeren kaart vermoedelijk netwerk van pedofielen en kinderverkrachters rondom Joris Demmink aan. Luister naar de inbreng van Gideon van Meijeren die ook uit de doeken doet dat er een schijnonderzoek is geweest door een commissie die volledig is samengesteld door het Ministerie van Justitie zelf met Jan Hendriks als voorzitter. Dezelfde man die uitsprak dat hij het een goed idee vond om kinderporno te legaliseren.(bron)Jan Hendriks leidt onderzoekscommissie, samengesteld door Grapperhaus, die het georganiseerde sadistische kindermisbruik moesten onderzoeken. (bron)

Bekijk hier het betoog over de commissie Hendriks.