black umbrellas - onafhankelijk onderzoek satanisch ritueel kindermisbruik

Christiaan van der Kamp ONZIN BLIJFT ONZIN

JOOST KNEVEL, WAT IS ONZIN?

De hele wereld op zijn kop wanneer het gaat over de term ‘Satanisch Ritueel Misbruik’. Veel mensen storten zich in ongeloof en kunnen er vaak met hun gevoel niet bij dat dit mogelijk is. Wanneer jou nooit onrecht is aangedaan en jij hebt een heel fijne jeugd gehad, een prima opvoeding, veilige thuissituatie en een mooie schoolperiode, dan is het voor die groep mensen vaak heel moeilijk voor te stellen dat Satanisch Ritueel Misbruik bestaat. Op dat punt ontstaat vaak de ontkenning. Cognitieve dissonantie ontstaat wanneer we het idee hebben dat ons gevoel tegen onze gedachte of mening ingaat.

De meeste mensen denken dat we de echte misdadigers alleen in de gevangenis tegenkomen en de mensen in pak, vaak hoog opgeleid, juist eerlijk en oprecht zijn. Soms is het ook een bewust keuze om de ontkenning in te gaan want wat als het wel waar is, wat dan? Het sprookje dat de wereld in jouw ogen nog redelijk mooi is, in een land met een mooi rechtssysteem waarbij de overheid jouw veilige haven is, zou dan slechts een fabeltje zijn. Dat zou een behoorlijke deuk kunnen geven in iemand zijn comfortzone en niet iedereen kan daarmee overweg. Een feit is dat slachtoffers een heel ander verhaal laten horen en hier kan je enkele van deze slachtoffers terugvinden die hun verhaal doen. Het zijn slechts enkele verhalen want het internet staat er vol mee. Je kan jezelf dan afvragen, hoe reëel is de uitspraak: “ONZIN BLIJFT ONZIN? Het laatste waren de legendarische woorden die oud burgemeester Christiaan van der Kamp in 2021 de wereld inslingerde toen het ging over de persoon Joost Knevel..

Joost Knevel
0 +
CHILDREN MISSING WORLDWIDE EACH YEAR

Christiaan van der Kamp

onzin blijft onzin

Onzin blijft onzin? Satanisch ritueel kindermisbruik is wel degelijk een échte kwestie, en er is genoeg over te vinden maar uitgebreid onderzoek doen vond de oud  burgemeester Christiaan van der Kamp rondom Joost Knevel blijkbaar niet nodig in de zaak Bodegraven. Heel bijzonder om dan alles af te doen als ONZIN. Ook een onafhankelijk onderzoek naar Satanisch ritueel misbruik werd zelfs geblokkeerd door Ferd Grapperhaus, oud minister van Justitie.

Onzin blijft GEEN onzin want de Black Umbrellas eisen een onafhankelijk onderzoek naar Satanisch ritueel misbruik. Grapperhaus ging heel creatief om met het woord “onafhankelijk”. Hij wilde zijn eigen invloed niet opgeven en stond daarmee een onderzoek in de weg dat recht doet aan niet alleen het leed van de vele slachtoffers van satanisch ritueel misbruik, maar in principe van alle mensen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik.

onafhankelijk onderzoek

In 2020 startte Argos al een onderzoek onder slachtoffers van georganiseerd seksueel misbruik. Meer dan tweehonderd mensen deelden toen hun verhaal via een online vragenlijst, die met behulp van verschillende experts werd opgesteld. Deelnemers spraken toen openhartig over misbruik op sportclubs en internaten, over loverboys en sekten. Een deel van die verhalen leidde al tot een reeks ▾uitzendingen. Bij een ander deel hadden zij aanvankelijk de neiging de verklaringen aan de kant te schuiven. Te controversieel, te ongeloofwaardig.

Een onafhankelijk onderzoek zou uitkomst kunnen brengen in alle vraagstukken die er zijn. De vraag is alleen, “waarom wordt dit niet gedaan”? Waarom wordt er een Commissie Hendriks opgericht die helemaal niet onafhankelijk is? Een burgemeester is een autoriteit en waarom ging de oud burgemeester de aangiftes van Joost Knevel niet verder onderzoeken? Integendeel, hij bestempelde dit zonder enig onderzoek als “ONZIN BLIJFT ONZIN”.

HONDERDEN MISBRUIKZAKEN KERK

Meer dan 600 gevallen van seksueel misbruik binnen de Italiaanse Rooms-Katholieke Kerk zijn sinds 2000 aan het Vaticaan gemeld. Italiaanse bisschoppen maakten dit op 17 november 2022 bekend. De meeste slachtoffers waren tijdens het misbruik tussen de 15 en 18 jaar, stelde een rapport wat eerder was opgemaakt over het jaar 2020-2021. Het ging hier dus om minderjarige kinderen. Het is zeker niet ondenkbaar dat nog veel jongere kinderen zijn misbruikt. Wie had dit ooit verwacht toch? De kerk waar juist kinderen zich veilig moeten voelen. Zou hier ook nog sprake zijn van Satanisch Ritueel misbruik en zo ja, zou dit dan ook echt vermeld worden in het onderzoeksrapport?

MISBRUIKSCHANDALEN WERELDWIJD

De katholieke kerk worstelt wereldwijd met misbruikschandalen. In 2018 werd bekend dat in de Amerikaanse staat Pennsylvania 300 priesters ruim duizend kinderen hebben misbruikt. Ook in o.a.  Chili en Australië kwamen grote misbruikzaken aan het licht. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Frankrijk zijn tussen 1950 en 2020 naar schatting 330.000 kinderen seksueel misbruikt. Zo’n 216.000 van hen waren het slachtoffer van priesters en andere geestelijken. In 2005 werd er door de EO al een melding gedaan van Satanisch Ritueel misbruik in Christelijke kringen. Dat Satanisch Ritueel misbruik door kerken gebeurd is ook geen fabeltje. Wanner je even op het internet speurt, is er genoeg over te vinden

misbruik kinderen kerk

JOOST KNEVEL

Joost Knevel was een naam die in 2021 regelmatig in het nieuws voorbij kwam. Hij zou aangifte hebben willen doen tegen prominente figuren werkzaam binnen de overheid. De aangifte zou verder niet zijn onderzocht. De reden zou zijn dat er niet voldoende bewijs zou zijn. Joost Knevel zou mogelijk onhandige uitspraken hebben gedaan, maar hij werd blijkbaar nooit gehoord of serieus genomen. Joost Knevel zou enkele pogingen hebben ondernomen om toen met de burgemeester in contact te komen maar deze liepen toen blijkbaar op niets uit. In een latere uitzending bij de NOS vroeg een journalist of  Christiaan van der Kamp een poging had gedaan om met de heren in contact te komen maar hij vertelde dat de heren zich verscholen achter het internet en daarom contact opnemen niet mogelijk was.

ALLES MAAR ONZIN?

De zaak Joost Knevel  kan je afdoen als onzin maar vraag jezelf eens af, waarom zou iemand die in 2021 een B&B heeft, een lieve vrouw en woonachtig is in Spanje, alles op het spel zetten om onzin te vertellen. Daarnaast zijn er meerdere getuigen in zijn zaak ‘overleden’ toen hiermee naar buiten kwam.Toeval? Zou zomaar kunnen maar herinnerd zich iedereen nog de zaak Dutroux? Bij de witte mars liepen toen rond de 300.000 mensen mee. Dit had te maken met een falend rechtssysteem en ook hooggeplaatste ambtenaren waren verdachte in een pedofiele netwerk. Sterker nog, een verdachte zou de uitvoerende rechter zelfs als dader hebben aangewezen.Kort daarna werd Dutroux als enige verdachte alles in de’schoenen “geschoven en was de media nadien doodstil. Vervolgens waren alle getuigen op vaak raadselachtige wijze overleden. Het waren er ongeveer 30. Vreemd toch? En de media? Deze schreef hier niets meer over.

Het vreemde is dat er geen enkele journalist een parallel maakt en kritische vragen stelt. De vraag is dan, hoe onafhankelijk is de media nog? DPG media en Mediahuis zijn gevestigd in Brussel en zij beheren bijna alle kranten waaronder bijvoorbeeld de Telegraaf, Volkskrant, NRC, Trouw etc etc…

Kert barker - marionet van de duivel

Er is heel veel lectuur en informatie te vinden over Satanisch Ritueel misbruik. Kerth Barker schreef daar meerdere boeken over. Een van deze boeken heet Marionet van de duivel.

Het is een persoonlijk memoir van zijn ervaringen van kindermisbruik en hersenspoeling binnen een satanische cultus. In dit boek geeft hij informatie vrij over hoe kinderprostitutie is verwikkeld met politieke en financiële corruptie. Vanwege de ongewone omstandigheden van zijn situatie verschilt dit boek wellicht van andere boeken over ritueel misbruik. De meeste mensen die hier zo dicht mee in aanraking zijn gekomen kunnen hun verhaal namelijk niet navertellen, of weten nooit meer aan de cultus te ontsnappen. Ondanks dat zijn ervaringen wellicht niet kenmerkend zijn, stelthij de lezer wel in staat het emotionele landschap te begrijpen van een kind dat wordt gehersenspoeld en seksueel wordt misbruikt. Ook besteed hij aandacht aan de dappere personen die hem hebben geholpen aan deze cultus te ontsnappen, en praat hij over de verzetsbeweging die deze nieuwe wereldorde tracht te ondermijnen. Het was een ontzettend moeilijk boek voor hem om te schrijven en zijn leven is meerdere malen bedreigd voor het publiceren ervan. Echter is hij ervan overtuigd dat de lezer dit boek uiteindelijk zal zien als een boek dat hoop geeft in plaats van angst.

Dit is slechts maar een voorbeeld want er zijn er nog veel meer. Een korte zoektocht laat je snel genoeg zien dat ONZIN BLIJFT ONZIN meer een ONZINNIGE uitspraak is wanneer je totaal geen onderzoek hebt gedaan, maar wel slachtoffers stigmatiseert door ze als complotdenkers weg te zetten. 

EU PARLEMENT

GROOTSTE SCHANDAAL UIT DE GESCHIEDENIS?

Van de media mogen wij verwachten dat zij open en eerlijk zijn. Dat de informatie die ons bereikt klopt  en dat er geen enkel ander belang achter berichtgeving wegschuilt. De media had blijkbaar meer energie gestoken in de publicaties over bijvoorbeeld Joost Knevel, maar vergeet te vertellen dat het EU Openbaar Ministerie  voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen onderzoekt. De media berichten hier NIETS over. Zij wordt ervan beschuldigd ten nadele van de #EU en de belastingbetaler te hebben gewerkt. Dit zijn officiële bekendmakingen. Niemand zegt er iets over. Iedereen wil zichzelf indekken. De media en onze overheid houden hun kaken stijf op elkaar. Hoe onafhankelijk is de media nog  en aan welke kant staat de media?

BART VAN WELL

KROONGETUIGE JORIS DEMMINK

Bart van Well was niet alleen kroongetuige in de zaak Joris Demmink maar ook anoniem kroongetuige in de Rolodexzaak. De video hiernaast dateert uit 2016. In 2012 was Bart v Well nog naar Amerika gevlogen om te getuige tegen de Nederlandse staat met hierin de hoofdrol ‘Joris Demmink’. Joris Demmink was destijds niet alleen  topambtenaar bij Justitie, maar ook was hij van 1 november 2002 tot 1 november 2012 secretaris-generaal van het Nederlandse ministerie van Justitie. Mede door de inzet van onze premier Mark Rutte verdween de zaak van Joris Demmink in de doofpot. Het meest opvallende is dat getuige en slachtoffers worden gestigmatiseerd, als gek worden weg gezet en vervolgens worden opgepakt en vervolgd door Justitie. Is ONZIN BLIJFT ONZIN voldoende om deze mensen te veroordelen? Wat heeft o.a. Nederland te verbergen en zou dat de reden kunnen zijn dat een onafhankelijk onderzoek niet mogelijk is?

BART VAN WELL

HELSINKI COMMISSIE AMERIKA

Deze video werd reeds in 2012 gemaakt. Hierin is Bart van Well als getuige te horen. Er werd tot heden door het OM (Openbaar Ministerie) niets met het Getuigenverhoor gedaan, wat op 04-10-2012 in Amerika werd opgenomen. Bart is in de  video te horen vanaf 15:30 minuut.

Bart van Well is de anonieme beschermde kroongetuige van het ROLODEX-onderzoek en kroongetuige van de Demmink-zaak. Het Rolodex-onderzoek werd van bovenaf stopgezet toen duidelijk werd dat topman Joris Demmink van justitie en meerdere topambtenaren hierbij als verdachte werden aangemerkt. Meer over het Rolodex-onderzoek kunt u hier vinden.

PEDOFIELEN PROTESTMARS NEW YORK CITY 2012

Joris Demmink zou volgens de demonstranten in New York de beschermde pedofiel van de Nederlandse top zijn. Als minister van Justitie van Nederland was hij verantwoordelijk voor het vervolgen van pedofielen of niet vervolgen wanneer je de demonstranten hoort. Demonstranten beweerden dat hij jarenlang jonge jongens had misbruikt. Aangezien het bewijs bleef toenemen, was het van cruciaal belang dat Joris Demmink werd onderzocht en dat zijn tegoeden worden bevroren om beschikbaar te zijn voor zijn slachtoffers. De media hier besteedde totaal geen aandacht aan deze demonstraties en de Helsinki Commissie. Later werd de zaak Joris Demmink in de doofpot gestopt en was Joris Demmink een vrij man. ONZIN BLIJFT ONZIN zou zomaar een uitspraak geweest kunnen zijn van onze eigen overheid. Het meest bizarre van dit verhaal is dat zelfs in Amerika gedemonstreerd werd over iets wat zich hier had afgespeeld.  En hier? De media was stil en we hoorde hier niets meer over. De demonstraties waren op 19-10-2012 en alle demonstranten riepen: “ARREST DEMMINK”.
black umbrellas INVESTEGATION SATANIC RITUAL ABUSE