black umbrellas - onafhankelijk onderzoek satanisch ritueel kindermisbruik
satanic child abuse

NOT BE SILENCED

ONAFHANKELIJK

Iedereen van de Black Umbrellas staat op persoonlijke titel. De Black Umbrellas is geen organisatie en is nergens bij aangesloten. De Black Umbrellas zijn geheel onafhankelijk en werken naar een gezamenlijk doel toe. “Het eisen van een onafhankelijk onderzoek naar Satanisch Ritueel misbruik van kinderen”.

De Black Umbrellas zijn tegen geweld en gaan geweld uit de weg. Het gebruiken of inzetten van geweld draagt nooit bij als een oplossing van het probleem.

Al sinds 2 jaar is er geen onafhankelijk onderzoek opgestart naar het Satanisch Ritueel misbruik van kinderen. Ondanks kamer vragen en commentaar vanuit de politiek blijkt dit geen prioriteit te hebben op de politieke agenda. Mogelijk mag de waarheid niet gezien worden? 

onafhankelijk onderzoek

ONAFHANKELIJK ONDERZOEK

onderzoek satanisch ritueel misbruik geblokkeerd door ferd grapperhaus

Ferd Grapperhaus ging heel creatief om met de woorden “onafhankelijk onderzoek”. Hij wil zijn eigen invloed niet opgeven en staat daarmee een onderzoek in de weg dat recht doet aan het leed van de misbruikslachtoffers. Waarom mag deze kwestie niet onafhankelijk worden onderzocht?

Het grootschalig misbruiken van kinderen wordt door dit kabinet erkend, maar een onafhankelijke onderzoekscommissie wilde de minister niet mee instemmen. Dit moet tot op de bodem worden uitgezocht. Het leek of Ferd Grapperhaus meer compassie voor ‘zijn’ hooggeplaatsten ambtenaren had, dan voor de slachtoffers. Ferd Grapperhaus wilde wel akkoord gaan met een onafhankelijk onderzoek, maar dan geheel onder controle van Justitie. In dit geval is het niet meer onafhankelijk omdat juist de verdachte hierin werkzaam zouden zijn ( geweest) bij justitie

DE SLAGER KEURT ZIJN EIGEN VLEES

In 2020 startte Argos een onderzoek onder slachtoffers van georganiseerd seksueel misbruik. Meer dan tweehonderd mensen deelden hun verhaal via een online vragenlijst, die met behulp van verschillende experts werd opgesteld. Deelnemers spraken openhartig over misbruik op sportclubs en internaten, over loverboys en sekten. Honderdveertig van de verhalen zouden, als de aangevers zich bij de politie melden, het stempel ‘rituele kenmerken’ krijgen.

Een onafhankelijk onderzoek kan alleen plaatsvinden wanneer de slachtoffers openlijk kunnen spreken en dit niet onder toezicht staat van Justitie. Helaas is dit niet het geval en dit is heel bijzonder. Blijkbaar is er informatie die niet naar buiten mag komen. Wanneer het onderzoek plaats vindt onder toezicht oog van Justitie klinkt het als: “wij van WC eend keuren WC eend”.

DE WAARHEID

Het idee dat ritueel misbruik bestaat is te erg. Ritueel misbruik overtreedt alle normen en waarden van de maatschappij. Het is ook moeilijk voor te stellen dat het vaker voorkomt dan men zou denken. Ritueel misbruik is een zeer sadistische vorm van mishandeling van kinderen, adolescenten en volwassenen, bestaande uit systematische lichamelijke, seksuele en psychologische mishandeling waarbij gebruik gemaakt wordt van rituelen.

Er zijn heel veel mensen die blijkbaar deze dingen bizar en te extreem vinden en om die reden niet willen geloven dat deze dingen gebeuren. Dat doet geen recht aan de slachtoffers. Het is juist belangrijk dat de waarheid over deze dingen naar buiten komen en dat we beseffen dat mensen tot zulk kwaad in staat zijn. Alleen dan kunnen we overlevenden recht doen en onze kinderen beschermen.

Juist omdat dit zo gruwelijk is willen de Ubrella’s een open en eerlijk onderzoek waardoor de slachtoffers een ‘stem’krijgen en een eerlijk ‘podium waar zij zich vrijuit kunnen uitspreken. De waarheid moet naar boven komen. Dat is het recht waar iedere Nederlander recht op heeft.

COMPLOT THEORIE

COMPLOT FEITEN

Het is al langer geen theorie meer en de bewijzen stapelen zich wereldwijd in hoog tempo op. De mensen die riepen dat het onzin was en dit weglachen zijn vaak een klein onderdeel van het probleem. Zolang niemand hier iets aan doet of zijn stem laat horen, dan zal dit NOOIT stoppen.Veel mensen kunnen er met hun gevoel niet bij hoe slecht een mens kan zijn en daar zit juist hun ‘kracht’ en kan dit ongezien doorgaan wanneer er niet een keer grondig onderzoek naar wordt gedaan.Wij van de Black Umbrella’s vinden dit onacceptabel en doen er alles aan om deze ‘waanzin’ te exposen. Dit mag en kan niet zo blijven doorgaan en vandaar ook de acties die wij voeren.

WIL JIJ DE BLACK UMBRELLAS STEUNEN?

Zoals eerder gezegd staat iedereen op persoonlijke titel. Allemaal gewone mensen zoals jij en wij. Niets minder en niets meer. Onder de Black Umbrellas staan o.a. docenten, zorgmedewerkers, oud militairen. Allemaal mensen met een gemeenschappelijk doel. Wij kunnen niet tegen dit onrecht, zijn ook niet bang, maar willen een onafhankelijk onderzoek naar Satanisch Ritueel misbruik van kinderen.

Wij krijgen van niemand een vergoeding en leveren onze vrije tijd in om op te komen voor de kinderen in Nederland, want ook jouw kind zou dit zomaar kunnen overkomen. Toch zijn er hoge kosten gemaakt. Kosten voor o.a. kleding, flyers en banners lopen alleen maar op. Willen wij dit groter maken en blijven doorpakken, dan hebben wij jullie hulp nodig. Vindt jij het belangrijk en sta jij achter ons, dan kan je ons ook steunen door het geven van een donatie. Iedereen die een donatie doet zijn wij van harte dankbaar en is een teken van respect naar dat dat wat wij doen, zeer gewaardeerd wordt.

Wil jij samen onderdeel uitmaken van de oplossing en draag jij de Black Umbrellas een warm hart toe, dan kan je ons ondersteunen door het geven van een donatie. Het kan heel makkelijk door op het plaatje te klikken. Wij zijn er heel erg mee geholpen en kunnen op deze wijze ook onze acties voor het komend jaar blijven continueren. Wij willen jullie op voorhand bedanken voor alle support en zien jullie graag op de demo’s( die op onze site staan aangegeven. Iedereen die een donatie heeft gedaan willen wij van harte bedanken.

Met vriendelijke groeten:

BLACK UMBRELLAS