black umbrellas - onafhankelijk onderzoek satanisch ritueel kindermisbruik

SLACHTOFFERS SATANISCH RITUEEL MISBRUIK

satanic child abuse
0 +

GETUIGEN SATANISCH RITUEEL MISBRUIK

PERVERS GEWELD

NOT BE SILENCED

Wanneer zal het publiek eindelijk de hele waarheid over seksueel misbruik van kinderen te weten komen? Internationaal verbonden daders, vaak rijk of machtig, schermen zich af van straf, terwijl onderzoekers en therapeuten het werk moeilijk wordt gemaakt. Slachtoffers worden vaak niet geloofd, vooral wanneer ze melding maken van satanisch ritueel misbruik en extreme wreedheid

De Black Umbrellas eisen een onafhankelijk onderzoek naar Satanisch ritueel misbruik. Grapperhaus ging heel creatief om met het woord “onafhankelijk”. Hij wilde zijn eigen invloed niet opgeven en stond daarmee een onderzoek in de weg dat recht doet aan het leed van de misbruikslachtoffers. 

BLACK UMBRELLA'S

PERVERS GEWELD

De legende dat een elitair geheim genootschap onschuldige kinderen misbruikt en vermoordt tijdens rituele bijeenkomsten blijkt een hardnekkig leven te hebben. Doorgaans tref je dit soort opvattingen alleen maar aan bij enkele verwarde complotfantasten, dus het was toch wel erg verbazingwekkend om deze theorie serieus te horen verkondigen door Sanne Terlingen en Huub Jaspers, twee doorgewinterde onderzoeksjournalisten van het radioprogramma Argos (Human/VPRO), op zaterdagmiddag 27 juni 2020.

In het jaar 1996 werd de Belg Marc Dutroux gearresteerd. Hij ontvoerde en verkrachtte verschillende meisjes. Vier van hen stierven in het kelderhol van zijn huis. Tijdens het langdurige proces dat meerdere jaren duurde, stierven 30 getuigen. Die getuigen hadden mogelijk kunnen bewijzen dat Dutroux niet de enige dader was, maar ook een uitgebreid netwerk diende van politici, hoge gerechtelijke ambtenaren, managers, industriëlen en anderen. De getuige Regina Louf, die lange tijd als enige overlevende werd beschouwd, leverde onweerlegbaar bewijs. Eén van de daders was een onderzoeksrechter die ze had geïdentificeerd als medeplichtige aan de moord op haar baby. De verklaringen van Regina Louf hadden echter geen strafrechtelijke gevolgen.

Slachtoffers

Sadistisch misbruik van kinderen in Nederland.

Geef ons onafhankelijk onderzoek!

Slachtoffers noemen namelijk niet zelden hooggeplaatste ambtenaren van het Ministerie van Justitie als daders van het misbruik.

Verhaal van Lisa

De details die ze vertelt worden steeds gruwelijker en zijn moeilijk te geloven.

WIJ EISEN EEN ONAFHANKELIJK ONDERZOEK NAAR SATANISCH RITUEEL MISBRUIK

Leden van de Black Umbrella’s staan op persoonlijke titel en zijn tegen geweld

Schokkende details

Slachtoffers van ritueel misbruik doen vaak geen aangifte.

Bart van Well

Bart van Well is kroongetuige van het Rolodex-onderzoek, wat indertijd van bovenaf werd stopgezet.

ZAAK JOOST KNEVEL

De zaak Joost Knevel is een zaak die Nederland kort geleden nog even stevig in zijn greep heeft gehad. De in Bodegraven opgegroeide Joost Knevel is er namelijk van overtuigd geraakt dat hij in zijn kinderjaren misbruikt is geweest en ook getuige was van satanische kindermoorden. Hierbij zou volgens zijn zeggen mensen betrokken zijn geweest die een voorbeeldfunctie hebben binnen onze maatschappij. Het zou niet alleen om een huisarts gaan maar ook iemand die nu een hoge functie zou bekleden bij het RIVM. Door de mainstream media werd dit volledig als complot afgeserveerd en er werd zelfs schande gesproken over bloemen die bij een begraafplaats werden gelegd. De vraag is nu, “kunnen we dit ook daadwerkelijk afdoen als een verzinsel of is er toch een kern van waarheid”?

JOOST KNEVEL EEN COMPLOTTHEORIE?

Aan de zaak Joost Knevel zijn een aantal dingen die zeer opmerkelijk zijn. Joost Knevel die aangeeft slachtoffer te zijn van satanisch ritueel misbruik in Nederland (Bodegraven), heeft in het verleden meerdere pogingen ondernomen om aangifte te doen. Zijn klachtendossier werd nooit aanvaard. Dit vond allemaal plaats in het kleine dorpje Bodegraven.

De toenmalige Burgemeester Christiaan van der Kamp deed alles af als “ONZIN BLIJFT ONZIN’ maar is dit dan echt zo? Waarom is er nooit onderzoek verricht? De zaak Joost Knevel is geen op alleenstaand iets. Wereldwijd duiken er verhalen op die zeer zeker een grote gelijkenis hebben. Wanneer je iets afdoet als onzin is onzin, dan zou je bijna kunnen stellen dat je ontkent dat er uberhaupt Satanisch Ritueel misbruik bestaat en het laatste kan je eigenlijk bijna niet meer ontkennen. Wanneer we kijken naar de zaak Dutroux werden ook in die zaak zeer hooggeplaatste overheidsfunctionarissen als verdachte aangemerkt. In 1996 werd er zelfs in Brussel een witte mars georganiseerd. Dat was de dag waarop Belgen er genoeg van hadden. De Witte Mars lokte 25 jaar geleden 300.000 deelnemers

Het is alweer meer dan 25 jaar geleden dat in Brussel een van de grootste demonstraties van België werd gehouden. Naar schatting 300.000 mensen kwamen vreedzaam en met witte kledingstukken en ballonnen de straat op om te demonstreren tegen dwalingen en fouten in de zaak-Dutroux. De zogeheten “Witte Mars” was een krachtig signaal van de bevolking dat er dringend werk moest worden gemaakt van een hervorming bij politie en justitie. 

Het bijzondere aan alles is het feit dat er nooit meer zo’n grote opkomst is geweest en hoe komt dat? Heeft de media hier invloed op en is deze nu net zo onafhankelijk als 25 jaar geleden? Interessante vraag toch? In de zaak Dutroux waren ook leden van Justitie verdacht. Dit zagen we hier ook in de zaak Joris Demmink. Ook de zaak Joris Demmink verdween uiteindelijk in de doofpot. 

Dutroux werd toen alle schuld in de schoenen geschoven en verdween voor jaren achter tralies, zelf beweerde hij dat hij slechts kinderen leverde voor hooggeplaatste elite. End of story zou je zeggen toch? Niets is minder waar. In de zaak Dutroux gingen alle getuigen op raadselachtige wijze dood. Het gaat om meer dan 30 getuigen. 30 getuigen die niet meer konden spreken op het proces Dutroux.

Dertig getuigen in de zaak Dutroux wier mond gesnoerd moest worden of die op het juiste moment al dan niet vrijwillig uit het leven gestapt zijn. Zeven moorden, tien zelfmoorden, vijf verkeersongevallen en  acht sterfgevallen door mysterieuze oorzaken, waarvan een aantal al dan niet kunstmatig opgewekte hartaanvallen en ook vergiftigingen. De Belgische justitie deed in de meeste gevallen weinig tot niets. Autopsies werden zelden of nooit uitgevoerd, crematies werden met grote haast uitgevoerd.In de meeste gevallen leek het wel alsof er een onzichtbare hand de ware toedracht van deze zaken wilde toedekken.
Officiële onderzoeken werden gefrustreerd of omgebogen naar minder belangrijke sporen of plotseling afgekapt. Dossiers werden willekeurig gesplitst en overgeheveld naar andere gerechtelijke arrondissementen. Onderzoeksrechters werden plotseling van een zaak gehaald. In de justitiële opsporing werkte men, al dan niet van bovenaf georchestreerd, langs elkaar heen.
Sommige dode getuigen werden twee jaar na hun overlijden door justitie opgeroepen om te komen getuigen in de rechtszaal. Iedereen die zich heeft bezig gehouden met de zaak joost Knevel weet dat er rond de tijd dat hij alles naar buiten had gebracht er ook op raadselachtige wijze meerdere mensen zijn overleden. Vreemd zou je zeggen toch?

link joost knevel zaak Dutroux

Dertig getuigen in de zaak Dutroux wier mond gesnoerd moest worden of die op het juiste moment al dan niet vrijwillig uit het leven gestapt zijn. Zeven moorden, tien zelfmoorden, vijf verkeersongevallen en  acht sterfgevallen door mysterieuze oorzaken, waarvan een aantal al dan niet kunstmatig opgewekte hartaanvallen en ook vergiftigingen. De Belgische justitie deed in de meeste gevallen weinig tot niets. Autopsies werden zelden of nooit uitgevoerd, crematies werden met grote haast uitgevoerd.In de meeste gevallen leek het wel alsof er een onzichtbare hand de ware toedracht van deze zaken wilde toedekken.
Officiële onderzoeken werden gefrustreerd of omgebogen naar minder belangrijke sporen of plotseling afgekapt. Dossiers werden willekeurig gesplitst en overgeheveld naar andere gerechtelijke arrondissementen. Onderzoeksrechters werden plotseling van een zaak gehaald. In de justitiële opsporing werkte men, al dan niet van bovenaf georchestreerd, langs elkaar heen.
Sommige dode getuigen werden twee jaar na hun overlijden door justitie opgeroepen om te komen getuigen in de rechtszaal. Iedereen die zich heeft bezig gehouden met de zaak joost Knevel weet dat er rond de tijd dat hij alles naar buiten had gebracht er ook op raadselachtige wijze meerdere mensen zijn overleden. Vreemd zou je zeggen toch?

ONAFHANKELIJK ONDERZOEK

Tegenwoordig laten de mensen zich informeren door het nieuws wat we op TV zien. Is er een verschil tussen nu en 25 jaar geleden? Hoe onafhankelijk is de MSM tegenwoordig? Zijn er grotere partijen die controle uitoefenen op de MSM ? 

Wanneer je een paar uurtjes jezelf inleest in de materie, dan loop je al snel tegen een aantal vragen aan. Waarom hebben we hier niets van gehoord? Waarom wil justitie geen onafhankelijk onderzoek naar Satanisch Ritueel onderzoek doen? Wanneer het allemaal onzin is, dan zou het toch geen probleem moeten zijn toch? Bedoel, de burgemeester van Bodegraven gaf het zelf al aan, “ONZIN IS ONZIN”. Daarnaast worden mensen die zich fel uitspreken over dit misbruik gestigmatiseerd en als een stel dwazen weggezet. Sterker nog, ze worden opgepakt, veroordeeld en achter de tralies gezet waarna er vorderingen komen van meer dan 200.000 euro. Er is geen enkele journalist die een link legt tussen de netwerken van Dutroux, zaak Joris Demmink, Bart van Well en zaak Joost Knevel. De laatste zijn slechts enkele voorbeelden. Zou een echt onafhankelijk onderzoek de belangrijkste vragen kunnen beantwoorden? De Black Umbrellas zijn daar wel  van overtuigd. Zij eisen maar een ding, een onafhankelijk onderzoek naar Satanisch Ritueel misbruik van kinderen.

Zou het geen recht doen aan alle slachtoffers die mogelijk betrokken zijn geweest bij deze gruwelijkheden? Inmiddels zijn al veel getuigen de mond gesnoerd, zij die allemaal op dubieuze wijze om het leven zijn gekomen.

"ONZIN BLIJFT ONZIN"

ONZIN BLIJFT ONZIN, waren zoals eerder gezegd letterlijk de woorden van oud Burgemeester Christiaan van der Kamp. Het blijft heel vreemd dat ONZIN BLIJFT ONZIN door alle MSM kanalen de wereld werd in geslingerd en er geen enkele journalist kritische vragen stelde. Waarom niet? Wat wel een feit is dat de meeste mensen er met hun gevoel er niet bij kunnen hoe slecht een mens kan zijn. Zou dat de reden kunnen zijn? Zou dit de reden kunnen zijn dat de meeste mensen dat wat de MSM over dit onderwerp schreef, als waarheid aannam? Stel dat het wel zo is, hoeveel mensen zouden dan uit hun comfortzone worden getrokken? Bedoel, het mooie Nederland met oprechte eerlijke rechtspraak….

Vreemd is ook dat blijkbaar een echt onderzoek door justitie niet werd gedaan maar o.a. de Volkskrant wel een reconstructie kon maken met de burgemeester en zijn adviseurs. Gedurende dit onderzoek was er ook geen enkele kritische vraag. ONZIN BLIJFT ONZIN is wel een hele snelle conclusie die wordt getrokken zonder dat er maar enig onderzoek is geweest naar waarheidsbevinding. 

Stel jezelf eens de vraag, wat als inderdaad verdachte van Satanisch Ritueel misbruik voorkomt op het hoogste niveau, krijgen mensen dan ook een eerlijke kans en wordt hun ‘stem’niet bewust gecensureerd? Wat te denken van mensen die opkwamen voor de slachtoffers? Zij die zich hard uitspraken over in hun ogen niet alleen de misstanden die er waren,  maar ook het onrecht wat in hun ogen aan kinderen was aangedaan. Meerdere personen werden opgepakt en verdwenen in de gevangenis. Is ONZIN BLIJFT ONZIN wel een uitspraak die fair is? Wanneer je even op het web rond speurt, dan kan je niet direct zeggen dat alles volledige kolder is en Satanisch Ritueel misbruik slechts een verzinsel is.

Glasscherven en duistere rituelen

In 2020 startte Argos een onderzoek onder slachtoffers van georganiseerd seksueel misbruik. Meer dan tweehonderd mensen deelden hun verhaal via een online vragenlijst, die met behulp van verschillende experts werd opgesteld. Deelnemers spraken openhartig over misbruik op sportclubs en internaten, over loverboys en sekten. Een deel van die verhalen leidde al tot een reeks ▾uitzendingen. Bij een ander deel hadden zij aanvankelijk de neiging de verklaringen aan de kant te schuiven. Te controversieel, te ongeloofwaardig. 

BLACK UMBRELLA'S

commissie Hendriks

De Black Umbrella’s zijn tegen geweld en iedereen staat op persoonlijke titel

not be silent - black umbrellas