black umbrellas - onafhankelijk onderzoek satanisch ritueel kindermisbruik

SATANISME-NOT BE SILENCED

satanic - baphomet - logo
0 +
CHILDREN MISSING WORLDWIDE EACH YEAR

SATANISME

Duivelsaanbidding of satanisme is niet makkelijk te omschrijven. Er zijn diverse “afdelingen” binnen het satanisme. In tegenstelling tot Christenen zijn duivelsaanbidders het zelf onderling niet eens over hun eigen basisbeginselen. Christenen mogen een meningsverschil of verschillende overtuigingen hebben over de uitleg van sommige Bijbelverzen, maar ze geloven hetzelfde basisprincipe dat Jezus Gods Zoon is en dat Hij de prijs betaalde voor onze zonden door te sterven op het kruis en op te staan uit de dood. Duivelsaanbidders zijn het onderling oneens of Satan eigenlijk wel bestaat en of ze hem aanbidden of zichzelf. Het komt er op neer dat ze een verwarde groep zijn, door leugens met elkaar verbonden. 

De gemene deler in alle takken van duivelsaanbidding is de verheerlijking van het eigen ik. Alle varianten van satanisme/duivelsaanbidding beweren dat het leven bestaat om te consumeren en dat egoïsme een deugd is. Sommige duivelsaanbidders beweren dat het enige bestaan dat zij ooit zullen meemaken hier op aarde is. Daarom leven duivelsaanbidders voor het hier en nu, en hun credo komt neer op gulzigheid en uitspattingen

SATANIST

Satanisme is de religie van de mens.

NEGATIVITEIT

Zelfs de positieve aspecten van het Satanisme gaan gehuld in negativiteit.

OCCULTISME

De ideologie van Satanisten is dat zij alles willen doen wat tegengesteld is aan de Christelijke God.

WIJ EISEN EEN ONAFHANKELIJK ONDERZOEK NAAR SATANISCH RITUEEL MISBRUIK

Leden van de Black Umbrella’s staan op persoonlijke titel en zijn tegen geweld

VERDEEL/HEERS

Als de samenleving iets als goed beschouwt, dan is het voor hen slecht. Het is beter om andere mensen kwaad te berokkenen.

EIGEN GOD

Een 'normale' satanist aanbidt geen God en ook geen duivel, maar is zijn eigen God.

Satanisme is een religie, een filosofie, een levensstijl.

Satanisme behelst een verheerlijking van het zelf. Liever dan op de knieën gaan voor een door de mens bedachte externe godheid, kiest de satanist zichzelf als god, en leidt hij zijn leven in dienst van zichzelf.

Anders dan in bijvoorbeeld boeddhisme, waar het bestaan van een Ego ontkend wordt, erkent het satanisme dat de mens wel degelijk een Ego heeft, en maakt daar juist gebruik van om genot uit het leven te halen.Satanisme kent rituelen, maar het is aan iedere satanist om voor zichzelf te beslissen in welke mate of hoe frequent rituelen een plaats krijgen in zijn leven. De Church of Satan organiseert maar heel zelden ceremonies voor haar leden, daar men niet wil dat men teveel naar de Kerk gaat kijken voor entertainment. Wie dat wil kan echter, alleen of in groep, zelf rituelen uitvoeren, en het satanisme maakt daarin onderscheid tussen twee types rituelen: ceremonies en magische rituelen.

EMPATHIE - SATANIST

Bij een Satanist draait het om hem of haar. Zij zoeken de ‘GOD’ in zichzelf. Het gaat puur om hun ego. Het grootste probleem bij mensen die empathisch zijn is dat zij vaak vanuit zichzelf beredeneren. Ik denk aan de medemens dus zal de ander dat ook wel doen. Zij kunnen vaak niet geloven dat de ander geen gevoel van empathie heeft.

Hier zit ook de kracht bij het Satanisme. Wanneer Satanisten zich bezig houden met Satanische rituelen dan geloofd toch bijna niemand dat dit gebeurd. Veel mensen kunnen er met hun gevoel niet bij hoe slecht een mens kan zijn. Satanische rituelen zijn volgens zeggen een middel dat wordt ingezet om hooggeplaatste elite te chanteren. Inmiddels is daar genoeg informatie over te vinden. Denk hierbij alleen al aan de zaak Dutroux waarbij bijna alle getuigen zijn ‘vermoord’ en ook Epstein werd  aan gelinkt aan satanische rituele netwerken

BLACK UMBRELLAS

commissie Hendriks

De Black Umbrellas zijn tegen geweld en iedereen staat op persoonlijke titel

Joost Knevel
BLACK UMBRELLA'S
black umbrellas - onafhankelijk onderzoek satanisch ritueel kindermisbruik
not be silent - black umbrellas

Voor iedereen die nog steeds denkt dat Satanisme niet bestaat en slechts een complot is zouden wij adviseren om beter onderzoek te gaan doen. In 2016 was er de opening van de Gothhard tunnel in Cern ( Zwitserland). Je zou aannemen dat dit iets feestelijks zou moeten zijn maar niets was minder waar. De ontwetende zou deze show afdoen als zeer mooi maar totaal niet stilstaan bij de verhaallijn.

Volgens de site Vigilant Citizen was de openingsceremonie een occult ritueel. De ceremonie begon met werklieden die zich onder tromgeroffel langzaam voortbewogen. Vervolgens verscheen er een treinstel met een groep jonge mensen gehuld in wit ondergoed die elkaar begonnen te betasten.

Uit de trein leek daarna een soort demonische gevallen engel tevoorschijn te komen. Vanaf dat moment veranderde de ceremonie in een satanisch ritueel, aldus de site. Een man die verkleed was als steenbok werd door iedereen aanbeden. Er liepen mannen met gehoornde schedels mee in een vreemde optocht. Vrouwen gekleed in het wit hielden kleine hoorns op hun hoofd, terwijl de man verkleed als steenbok in het rond rende.

Het tweede deel van de ceremonie vond buiten plaats, waar werklieden hun shirt uittrokken en in formatie gingen staan. Vervolgens kwamen mensen voorbij die alleen ondergoed droegen en verdwaasd keken. Drie ogenschijnlijk doden werklieden bungelden in de lucht.

De werklieden werden vervangen door drie angstaanjagende geesten die voor een reusachtig oog op een groot scherm zweefden. De man verkleed als steenbok deed daarop zijn intrede en werd vergezeld door mensen die witte sluiers droegen.

Terwijl de man al schreeuwend in het rond rende op het podium, verschenen op het grote scherm drie scarabeeën voor zijn gezicht. En terwijl de mensen in het wit voor de steenbok bogen, keken ogen op hen neer. Volgens de site een duidelijk teken dat dit één groot satanisch ritueel was, een religieuze ceremonie opgedragen aan Baphomet. Bij deze ceremonie waren wereldleiders en zeer hoog geplaatste elite bij aanwezig.

Waar zijn onze wereld leiders mee bezig, waarom laten ze zich “vermaken” door dit soort vreemdsoortige rituelen en bovenal waar is het voor bedoeld ? Bekijk de video eens eendachtig en de haren zullen je overeind gaan staan.  Het is gewoon te bizar voor woorden

BOHEMIAN GROVE

Het verhaal gaat dat Satanisten belangrijke gebeurtenissen vooraf aankondigen. Bij veel opening ceremonies zagen we beelden die betrekking zouden hebben op wat er nu hedendaags gebeurd. Elk jaar in juli komt de wereldelite een paar weken geheim bijeen in de bossen van Monte Rio in het noorden van Californië. Op het zwaar bewaakte terrein – de Bohemian Grove – wisselen steenrijke zakenlieden, hooggeplaatste politici, presidenten, wetenschappers, acteurs, mediamagnaten en andere machtige mannen van gedachten in een ontspannen setting. Tijdens deze geheime bijeenkomsten worden duistere rituelen uitgevoerd. ‘Onschuldig vermaak’, zegt de één. ‘ Hier bepaalt een geheim genootschap al decennia lang de wereldheerschappij’, beweren anderen.

Er is nog steeds niet heel veel bekend over de Bohemian Grove, al bracht een undercover reportage van journalist Alex Jones één en ander aan het licht. Op 15 juli 2000 infiltreerde hij met cameraman Mike Hanson in het kamp, dat resulteerde in de eerste, unieke videobeelden van de beruchte plek. Het vormde de basis van zijn later verschenen documentaire ‘Dark Secrets: Inside Bohemian Grove’, te bekijken op youtube.

black umbrellas INVESTEGATION SATANIC RITUAL ABUSE

LADY GAGA EN HUGO DE JONG

LADY GAGA TWEET HUGO DE JONG

Bij veel mensen is dit voorbij gegaan. Het is een van de zoveel voorbeelden waar je heel sterk je vraagtekens bij kan gaan zetten. Lady Gaga zou op de loonlijst staan van het WHO en of anders gezegd, Lady Gaga werd door de directeur Tedros Adhanom als promotiemateriaal ingezet voor het promoten van o.a. de vaccins. Over Tedros is overigens al genoeg informatie te vinden waar onze media over zwijgt. Zo zou hij beschuldigd zijn geweest van oorlogsmisdaden en niet meer welkom zijn in zijn geboorteland. Ook zou hij gelinkt zijn geweest aan een terroristische organisatie. Er is genoeg informatie over te vinden. Tedros Adhanom maakte gebruik van Lady Gaga omdat de WHO zo ook het jongeren publiek kon bereiken. Maar wanneer je gaat googelen op Lady Gaga en satanische rituelen val je van de ene in de andere verbazing. 

De media zwijgt over ‘donkere’ achtergrond waar Lady Gaga zich mee zou bezig houden. Heel vreemd en wanneer je de beelden bekijkt en je meer verdiept in deze persoon zou je als overheid toch ook je wenkbrauwen moeten fronsen.

Bizar is ook dat geen enkel media kanaal aandacht besteedde aan dit verhaal. De tweets die Hugo en Lady Gaga elkaar stuurde was geen complot maar een feit.

Het verhaal gaat dat Marina Abramovic de meesteres zou zijn van Lady Gaga en wanneer je zoekt op bloedkoken en satanische rituelen kom je ook genoeg beelden tegen die je maag doen omkeren. Verder zou Marina Abramovic voor Bill Gates hebben gewerkt getuige de promotiefilm van Microsoft. Op deze film kwam later heel veel commentaar omdat er veel satanische zaken in voorkwamen. Toeval?

Verder heeft Marina Abramovic banden met ons koningshuis. Daar zijn ook genoeg beelden over te vinden. Zou onze koningin geen idee hebben van de hobby waar Marina Abramovic zich mee bezighoudt? Er zijn genoeg doordrenkte beelden met bloed te zien. Of ligt het verhaal iets anders…….

Lady Gaga

Marina Abramović

GREG REECE OVER SATANISME

Greg Reece heeft een nieuwe vorm van journalistiek gecreëerd met zijn korte video’s, Greg Reese Report, die door miljoenen zijn bekeken op het Infowars-platform. Verslaggever, historicus, auteur en presentator; Reese is een van de meest vertrouwde journalisten van het post-Wikileaks-tijdperk. Zijn video’s onderwijzen, schrikken en hypnotiseren allemaal tegelijk, terwijl ze alle ideologische kampen vermijden, en daarom zijn ze consequent de meest populaire inhoud bij Infowars. Bekijk hier de video waar Greg Reece meer uitleg geeft over de diverse lagen binnen het Satanisme